Petitie van duivenhouders tegen roofvogels in Nederland

By Bart Vastenhouw / On Jun.22.2018 / In / Width

De laatste dagen is er wat te doen om een petitie die is ingestuurd door duivenhouders. Zie ook: https://nos.nl/artikel/2237267-postduivenhouders-willen-af-van-beschermi...

Helaas lijken ze daar nogal wat zaken om te draaien. Er worden ook feitelijk onjuiste aannames gemaakt:

- Zover bekend zijn er geen mensen die sperwers en haviken kweken en moedwillig loslaten in de natuur. Ik kan daar nergens bewijs voor vinden.

- Wat betreft de huidige stand van de roofvogels, even beperkt tot havik, sperwer en slechtvalk.
De afgelopen honderd jaar was de stand van roofvogels bijzonder laag, door jacht, moedwillige vergiftiging, en gewasbestrijdingsmiddelen (DDT).
Nu de jacht en vergiftiging minder is geworden en DDT is verboden is de roofvogelstand de laatste dertig jaar enorm toegenomen naar de normale natuurlijke waarde. Dit wordt opgemerkt door de duivenhouders, die de onnatuurlijk lage stand van de afgelopen honderd jaar gewend zijn.
Dus de huidige roofvogelstand is dus natuurlijk en niet kunstmatig.

- Wat betreft de nestkasten voor slechtvalken; ook als deze niet werden geplaatst, zouden slechtvalken op hoge gebouwen gaan broeden, wellicht wel met minder broedsucces.

- Het houden van en loslaten van postduiven in de natuur is niet natuurlijk; je laat ook je cavia niet los in het bos en gaat dan klagen dat een vos je cavia opeet.

- Het verdwijnen van postduiven in de natuur is maar voor een klein deel te wijten aan roofvogels al havik en slechtvalk. Het grootste deel verdwaalt of verongelukt op andere wijze. Hier is onderzoek naar gedaan in Engeland, te lezen op:

https://www.rspb.org.uk/our-work/our-positions-and-casework/our-position...

Verder heeft Rob Bijlsma nog en goed onderbouwd stuk hierover geschreven, te vinden op: http://www.werkgroeproofvogels.nl/images/postduif2018.pdf

Ik hoop dat deze weergave van de feiten een en ander verduidelijkt en rechtzet.